Ratsastustunnit

Pidän koulu- ja estetunteja pääkaupunkiseudulla ensisijaisesti aikuisratsastajille. Tunnit ovat valmennustyyppisiä yksityis- tai pienryhmätunteja, jotka rakennamme aina jokaisen ratsukon sen hetkisen tarpeen mukaisesti, tavoitteena ensisijaisesti löytää yhteinen sävel hevosen ja ratsastajan välillä. Estetunnit pidän 2-4 hengen ryhmissä ratsukoiden tason ja toivomusten mukaisesti lähtien puomi- ja esteistuntaharjoituksista.

Opetukseni peruspilarit ovat hevosen oikeaoppinen liikkuminen, hevosen oppiminen sekä ratsastajan istunta. Opetukseni päämäärä on harmoninen ratsukko; kevyin ja selkein avuin ratsastava ratsastaja sekä rento, energinen ja yhteistyöhaluinen hevonen.

Tuntien aikana keskitymme ratsastajan istuntaan ja apujen käyttöön, hevosen jumppaamiseen sekä suoruuden, tasapainon ja askellajien parantamiseen. Kun ratsastaja hallitsee kehonsa, hän pystyy käyttämään apuja selkeästi ja johdonmukaisesti jolloin hevosen on helppo ymmärtää mitä siltä pyydetään. Kun ratsastaja tietää mitä tekee ja ymmärtää mihin hevonen juuri sillä hetkellä pystyy, hän osaa myös asettaa tehtävät hevoselle sopiviksi. Näin vältytään ristiriitatilanteilta ja hevonen pysyy yhteistyöhaluisena, kuuliaisena ja rentona.


Hinnat :

Yksityistunti 60 €
2 hlöä tunnilla 35€/hlö
3 hlöä tunnilla 25€/hlö

Lisäksi laskutan matkakorvauksen. Kaikki hínnat sisältävät arvonlisäveron 24%.